شرکت زیست انرژی پارس از سال 2012 با انجام مطالعات زیست محیطی بزرگراه سوران- چومان به درخواست وزارت راه و اسکان دولت اقلیم کردستان عراق، دامنه فعالیت خود را گسترش و بر پروژه­های برون مرزی و تدوین مطالعات بر اساس شرح خدمات بانک جهانی (International Fund Corporation/ World Bank) تمرکز نموده است. فرایند پیشرفت در این مقوله به گونه­ای بوده است که در سال 2017 در کنار چهار مشاور فرانسوی و دو مشاور بریتانیایی، تنها مشاور ایرانی معرفی شده در وندورلیست شرکت نفتی TOTAL برای مطالعات زیست محیطی و اجتماعی فاز 11 پارس جنوبی بوده است. برخی از پروژه ­های انجام شده در این حیطه به شرح جدول ذیل هستند.